Dušan Kop

Můj pohled na tento krásný sport...

Mládežnický fotbal by nepřežil bez lidí, kteří se mu dobrovolně ve svém volném čase věnují, vzdělávají se a snaží se předat své zkušenosti mladým hráčům.

Důležitým článkem jsou také rodiče, kteří vše financují a přizpůsobují volnočasové plánování fotbalovým aktivitám svých ratolestí. Veškerá setkání na trénincích, zápasech a turnajích by se měla stát společenskou událostí. Fandění a kontakt s ostatními rodiči je dobrou příležitostí k odreagování a odpoutání se od starostí všedních dní. Mým cílem je udržovat tým v dobré psychické a finanční kondici.